Ha oblidat la seva clau?
CAT | ESP
Que és CETT Alumni?

Que és CETT Alumni?


CETT Alumni, com associació d’antics alumnes de CETT-UB, té com a missió principal potenciar la relació entre els antics alumnes, creant així una xarxa de professionals, el nexe comú del qual és ser antics alumnes de les diferents promocions i formacions del CETT.

Els principals objectius de CETT Alumni són:

  • Promoure el permanent desenvolupament professional dels seus associats a tots nivells; i afavorir-los l’accés al món laboral, la promoció professional i la formació contínua.
  • Fomentar la creació d'un marc idoni per a l' intercanvi dels coneixements i experiències entre els antics alumnes; oferint-los l’associació com a punt de trobada del món professional.
  • Facilitar el coneixement i el networking a través de jornades, ponències, sopars col·loqui i  sessions d'experts. CETT Alumni vol ser un centre d'opinió i influència sobre l'entorn turístic.
  • Establir acords amb altres entitats, afavorint sinèrgies que generin valor als antics alumnes associats.         


      


*És requisit imprescindible per ser alumni, haver finalitzat la formació a CETT-UB