Ha oblidat la seva clau?
CAT | ESP
Carrera Professional

Oferta laboral DIRECTOR/A COMERCIAL

Referencia: 15473
Data: 14/09/2016
Area: Intermediació
Càrrec: DIRECTOR/A COMERCIAL
Lloc de treball: (ESPANYA)
Tasques: Empresa del sector serveis precisa incorporar un/a Director/a Comercial per la divisió de turisme.
La seva missió principal serà responsabilitzar-se de la planificació i execució del Pla Estratègic i del pressupost anual, en l'àmbit de la Direcció Comercial.
També es farà càrrec de la gestió de l'equip comercial, assegurant que es compleixen tots i cadascun dels objectius establerts en el pressupost de l'any fiscal en curs.
Les seves tasques principals seran:
-Execució de l'estratègia, en l'àmbit de la Direcció Comercial, i responsable de la gestió i rendibilitat de cadascun dels mercats i clients.
-Assignació dels recursos necessaris i definició, desenvolupament i implantació de les polítiques i procediments comercials.
-Gestionar de les variables financeres, amb especial focus en la gestió de les contes de clients (ventes netes, marges i EBITDA).
-Presentació dels informes mensuals al CODI i Divisió.
-Elaboració d'anàlisis (DAFO´s), en cadascun dels països, per comprendre la situació actual i , en el seu cas, reorientar el pla estratègic de la divisió.
-Assegurar el control de la gestió: procediments, processos pressupostaris, etc.
Per la Direcció Comercial:
-Liderar la comunicació amb stakeholders, interns i externs, per defensar l'estratègia de la companyia i proporcionar informació per afavorir els resultats de la mateixa i atraure nous clients.
-Assegurar el creixement rentable de la companyia, conforme al pla estratègic establert pel pressupost de l'any fiscal la correcta implantació de l'estratègia comercial a cadascun dels mercats.
Requisits: - Estudis superiors en Turisme, ADE, Econòmiques i/o Empresarials, valorant-se formació a nivell de Màster o MBA.
- Imprescindible tenir, almenys, 5 d'anys d'experiència com a Director en una companyia relacionada amb el sector, amb una facturació superior als 50 M demostrables.
- Imprescindible tenir experiència en posicions internacionals, a l'àrea comercial, essent especialment valorable les que estiguin relacionades amb els països UK, França, Rússia, Països Nòrdics i de l'Est.
- Valorable haver tingut experiència en processos d'expansió a nivell internacional.
- Domini dels fonaments econòmic-financers.
- Busquem un/a professional amb clara vocació comercial, orientat a resultats, flexible i segur, així com amb capacitat per treballar de forma metòdica i sota pressió.
- Domini de l´anglès i del francès, valorant addicionalment altres idiomes (rus, alemany, etc.).
S'ofereix: Salari brut anual: més de 50.000€ bruts anuals.
Incorporació a una companyia sòlida en el seu sector.
Jornada: SENCERA

Si estàs interessat en alguna d'aquestes ofertes, cal que clickis a inscriure's i adjuntis el teu CV. Des del E3 farem arribar la teva candidatura als responsables de selecció de l'empresa.