FORMACIÓ CONTÍNUA - 2017 -

 
OBJECTIU
 • Conèixer Internet com a eina de treball per comercialitzar establiments hotelers i com maximitzar els resultats i la rendibilitat dels hotels.
PÚBLIC OBJECTIU
 • Directors d’hotel i Caps de recepció
PROGRAMA
 1. Internet com a  eina de treball
 2. Ocupació, canals i segments
 3. Pressupostos Pick Up i Revpar
 4. Estratègia de vendes a curt i llarg termini segons objectius , competència, història i esdeveniments
 5. Claus de l’èxit: Disponibilitat + Preu Adient + Producte
 6. Potenciació Online de Websites de Centrals de Reserves i Operadors
 7. Paritat de tarifes, Mark up i  Best Available Rate
 8. Noves tendències del mercat
 9. Paquets dinàmics, ofertes i diferenciació del producte en el mercat online
 10. Casos pràctics i exemples
Última modificació 28/01/2008
CETTConsultors Av. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona Tel. +34.93.504.04.25 Fax +34.93.428.67.77 e-mail: formacio.continua@cett.cat | ESCOLA DE FORMACIÓ CONTINUA - FORMACIÓ A MIDA