FORMACIÓ CONTÍNUA - 2017 -

 
OBJECTIU
 • Una correcta estructuració i planificació de l’activitat turística aportarà plenes garanties per tal que la gestió del turisme es converteixi en una activitat totalment competitiva.
 • Aquest curs desenvolupa els continguts teòrics i pràctics que introdueixen als tècnics locals sobre com dissenyar una correcta planificació i gestió turística dels seus espais locals i regionals. Alhora es reflexiona i s’aprèn a partir d’experiències reals relacionades, fonamentalment, amb l’aprofitament dels recursos turístics dels municipis i de les seves àrees d’influència, així com de la complementarietat turística existent entre els àmbits rurals i urbans.
PÚBLIC OBJECTIU
 • Planificadors, actuals o futurs, dels recursos turístics d’àmbits urbans i rurals.
 • Tècnics d’ajuntaments i d’organismes públics.
 • Product managers d’empreses d’oci.
PROGRAMA
 1. Turisme i desenvolupament local.
 2. Concepte actual de planificació estratègica aplicada al territori.
 3. Instruments de planificació turística.
 4. Elaboració i anàlisi del diagnòstic DAFO.
 5. Màrqueting del producte territori.
 6. Estratègies de desenvolupament turístic d’un territori.
Última modificació 28/01/2008
CETTConsultors Av. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona Tel. +34.93.504.04.25 Fax +34.93.428.67.77 e-mail: formacio.continua@cett.cat | ESCOLA DE FORMACIÓ CONTINUA - FORMACIÓ A MIDA