Utilitzi el següent formulari per a enviar la direcció d'aquesta pàgina a un amic:

El teu nom: *
El teu email: *
El email del teu amic: *
Comentaris: 
Direcció web:  /fundacio-gaspar-espuna/html/cat/premiramonarca...

Per motius de seguretat, tecleja els dígits mostrats en la següent imatge:
:  [Demanar una altra imatge]
INICI > Línies d’actuació > Premis i Concursos > PREMI “RAMON ARCARONS” AL MILLOR PROJECTE FINAL DE GRAU DE TURISME 2015/2016

BASES DEL PREMI “RAMON ARCARONS” AL MILLOR PROJECTE FINAL DE GRAU DE TURISME 2015/2016

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, és una entitat constituïda l’any 2000 per impulsar a la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. Entre els principis d’aquesta institució es troben: fomentar el coneixement turístic, impulsar la Ciència del Turisme potenciant la investigació, reforçar la vinculació del CETT amb el sector professional i institucional, potenciar la internacionalització del CETT, i ajudar els alumnes en l’ampliació dels seus coneixements, tant en el nostre país com a l’estranger, mitjançant beques per a la mobilitat. També vol estimular la iniciativa emprenedora i sensibilitzar per a un creixement sostenible del turisme.

BASES

Objectiu del Premi

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, vol incentivar els alumnes de Grau de Turisme a desenvolupar els seus Projectes Finals de Carrera, tot fomentant l’excel·lència. En aquest sentit i, com a entitat d’interès social, pretén premiar els millors PFG aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat. Per a aquesta finalitat, convoca el  Premi al Millor PFG de Turisme.


A qui s’adreça

El Premi s’adreça a tots els alumnes de Grau en Turisme del CETT que, presentat el seu Projecte el setembre del 2015 (segona quinzena), febrer i juny de 2016 o setembre de 2016 (primera quinzena), hagin obtingut la qualificació d’Excel·lent o Matrícula d’Honor. A tal fi es comunicarà aquesta convocatòria per escrit als alumnes que concorrin en aquesta circumstància, instant-los a que confirmin la seva participació.


Què cal presentar?

Els candidats hauran de presentar:

- la sol.licitud de participació degudament omplerta, que trobareu aquí

- l'Article Científic (Projectes amb orientació investigadora) o Article de Difusió (Projectes amb orientació professional) en suport paper

- El Projecte i l'Article Científic/ de Difusió en format electrònic (USB o CD)

Tant l'Article com el Projecte romandran en possessió de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, llevat aquell que no essent premiat, se'n demani per escrit, abans del 30 de setembre de 2016, la seva devolució a comunicacio@cett.catEl Premi

El Premi consisteix en una beca del 70% de l'import del primer curs (excepte taxes) d’un Màster, impartit al CETT a l’any acadèmic següent fins a un màxim de 2 alumnes coautors en el cas que l’estudiant premiat el vulgui cursar; si no queda sense efecte i no es pot  derivar a d'altres.

Els equips de treball podran estar formats per més d’un estudiant. En qualsevol cas el Premi es lliurarà a un màxim de dos membres de l’esmentat equip. La distribució del Premi entre els membres de l’equip correspondrà al propi equip. La Fundació Gaspar Espuña-CETT sol.licitarà a l’equip els noms i cognoms dels dos membres que gaudiran del Premi, declinant qualsevol responsabilitat en l’esmentat repartiment.

El Jurat

El Jurat d’aquest Premi estarà format per la Direcció Acadèmica de l’EUHT CETT, per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT i per professionals del Sector.


Procediment de selecció

Els candidats hauran de presentar oralment el seu projecte davant del Jurat en la data que se’ls comuniqui.

La selecció del millor projecte es durà a terme en base a la seva innovació, originalitat, rigor, aportació de coneixement i qualitat global.

En cas d'igualtat de valoració, es tindran en compte les línies de recerca que prima l’EUHT CETT-UB.

El Jurat podrà declarar desert el premi si considera que els treballs no reuneixen la qualitat suficient.


Calendari

La comunicació al guanyador serà durant la setmana que segueix la reunió del Jurat i el lliurament formal es farà coincidir amb la Lliçó Inaugural del Curs Acadèmic següent.

Última modificació 12/05/2016