Utilitzi el següent formulari per a enviar la direcció d'aquesta pàgina a un amic:

El teu nom: *
El teu email: *
El email del teu amic: *
Comentaris: 
Direcció web:  /fundacio-gaspar-espuna/html/cat/viconcdejoveem...

Per motius de seguretat, tecleja els dígits mostrats en la següent imatge:
:  [Demanar una altra imatge]
INICI > Línies d’actuació > Premis i Concursos > CONCURS DE PROJECTES EMPRENEDORS


PRÒXIMAMENT ES PUBLICARAN LES NOVES BASES DE LA XIII EDICIÓ DEL CONCURS PROJECTES EMPRENEDORS EN EL SECTOR TURÍSTIC 2016-2017

 


Bases edició 2015-2016


| PRESENTACIÓ |
| OBJECTIUS DEL CONCURS|
| A QUI S'ADREÇA? |
| ELS PREMIS |

| EL JURAT |
| CONFIDENCIALITAT |
| QUÈ CAL PRESENTAR? |
| PROCEDIMENT DE SELECCIÓ |

PRESENTACIÓ

La Fundació Gaspar Espuña CETT és una entitat constituïda l'any 2000 amb l’objectiu de ser un impuls per a la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l'hoteleria i la gastronomia. Entre els principis d'aquesta institució es troben fomentar el coneixement turístic, impulsar la Ciència del Turisme potenciant la investigació, reforçar la vinculació del CETT amb el sector professional i institucional, potenciar la internacionalització del CETT i ajudar els alumnes en l'ampliació dels seus coneixements tant en el nostre país com a l'estranger mitjançant beques per a la mobilitat. També vol estimular la iniciativa emprenedora i sensibilitzar per a un creixement sostenible del turisme.

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament d'activitats turístiques, vol incentivar els joves emprenedors a desenvolupar les seves idees, a donar-les forma i ajudar a fer que els seus projectes es converteixin en fets i realitats. En aquest sentit i com a entitat d'interès social, pretén atendre les necessitats de formació tècnica i assessorament dels emprenedors i premiar els millors projectes d'empresa turística aportant recursos financers i facilitant el contacte dels emprenedors amb possibles inversors. Amb aquesta finalitat, convoca el XII Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic.

Tornar a l'Índex

 

OBJECTIU DEL CONCURS

Aquest concurs té com finalitat fomentar l'esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l'empresa turística i la creació d'empreses i serveis en el sector turístic. Es pretén que els participants desenvolupin idees de negoci, plasmant-les en un Pla d'Empresa que permeti analitzar en profunditat el projecte i determinar-ne la viabilitat.

 Tornar a l'Índex

A QUI S'ADREÇA?

El concurs s'adreça a persones físiques o a empreses que s'hagin constituït en el curs de l'any 2013 endavant.

 Tornar a l'Índex

ELS PREMIS

Les dotacions econòmiques del concurs són:
 

Primer Premi 3.600 €
Primer accèssit 2.400 €
Segon accèssit 1.800 €

En cas que el jurat consideri que els projectes no tenen qualitat empresarial suficient, podrà ser declarat desert qualsevol dels premis.

 Tornar a l'índex

EL JURAT

El jurat estarà format per professionals del sector turístic, per emprenedors, incubadores d'empreses, per membres del Patronat de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-UB, de la Diputació de Barcelona, de l'Obra Social "la Caixa" i pel guanyador del Primer Premi de l'edició anterior.

El jurat seleccionarà els millors projectes en base a la seva innovació i originalitat, actitud emprenedora, viabilitat econòmica, potencial de creixement del projecte i capacitat tècnica, professional i de gestió de l'emprenedor.

 Tornar a l'Índex

CONFIDENCIALITAT

La informació dels projectes presentats serà tractada amb absoluta confidencialitat i el seu ús serà exclusivament per valorar la candidatura presentada.

En cap cas la informació subministrada serà tramesa a persones o entitats públiques o privades sense el consentiment i autorització dels autors, tret dels membres del Jurat i de l'Equip Tècnic Especialitzat.

El títol del projecte i l’extracte d’aquest presentat pels participants es podran fer públics per donar-los a conèixer.

 Tornar a l'Índex

QUÈ CAL PRESENTAR?

Els participants hauran de complimentar el formulari de sol·licitud de participació correctament complimentat entre el 5 de juny de 2015 i el 15 de gener de 2016 a les 18 hores, i hauran d'adjuntar la  documentació següent en el formulari:

- Per a les persones físiques que presentin un projecte:

  • Còpia del DNI de les persones que presenten el projecte
  • Currículum vitae

- Per a la presentació del projecte empresarial d'una empresa recentment constituïda:

  • Còpia DNI de les persones físiques que realitzen la inscripció
  • Còpia NIF empresa
  • Còpia documentació pública acreditativa de la representació o dels poders amb els que actua
  • Còpia de l’escriptura de constitució i de les modificacions posteriors que hagi sofert

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

ETAPA I

  • Presentació d’idees innovadores amb la documentació requerida

Inici: 5 de juny de 2015
Finalització: 15 de gener de 2016, a les 18 hores

  • Selecció d'idees

Per delegació del Jurat, un primer Equip Tècnic format per el Director de Formació de EUHT CETT-UB, el sots-director de Recerca de EUHT CETT, un representant de CETT Consultors i el Director de la Fundació Gaspar Espuña – CETT duran a terme la selecció d'idees, triant aquelles que considerin més innovadores, econòmicament viables i aquells productes o serveis que estiguin vinculats a l’àrea de Turisme, Hoteleria i la Gastronomia.

Les idees pre-seleccionades rebran la notificació el 10 de febrer de 2016.


ETAPA II

  • Desenvolupament i presentació del projecte d'empresa

Els participants preseleccionats hauran de realitzar un pla d'empresa, que després hauran de presentar. El límit de lliurament del document és el 8 d'abril de 2016, a les 18 hores.

S'hauran de lliurar dos exemplars enquadernats en format paper i un CD amb el Pla d'Empresa,  la presentació del projecte així com una síntesi no superior a 5 folis en suport paper i en format electrònic que hauran d'anar en un sobre tancat amb el nom del projecte i de les persones que el presenten a:

Fundació Gaspar Espuña-CETT
XII Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic. Pla d’Empresa
Av. Can Marcet, 36-38
08035 Barcelona

  • Selecció dels Projectes finalistes

En aquesta segona etapa, un Equip Tècnic Especialitzat, format per especialistes dels següents àmbits: Economia, finances, màrqueting, aspectes jurídics, qualitat, medi ambient i de creació d’empreses, per delegació del Jurat, durà a terme la selecció dels projectes finalistes. En aquest procés, els candidats hauran de fer una presentació oral del seu Projecte davant d'aquest Equip Tècnic Especialitzat. Aquesta presentació, d'una durada aproximada de 10 minuts, es realitzarà a finals del mes d'abril o començament de maig de 2016.

La notificació dels projectes finalistes es realitzarà a mitjans del mes de maig de l'any 2016. Els finalistes tindran un certificat de reconeixement.

ETAPA III

Els projectes seleccionats com a finalistes passaran a ser valorats pel jurat. Els finalistes hauran també de defensar oralment el seu Projecte davant d'aquest Jurat. El Jurat, un cop escoltats els candidats i analitzat l'informe de l'Equip Tècnic Especialitzat, escollirà els tres que consideri mereixedors del Primer Premi dels dos Accèssits.

El premi es lliurarà en un acte públic durant el mes de juny de l'any 2016

Tornar a l'Índex

 

Última modificació 06/06/2016