Noticias
Notícies
25.05.2016

Oriol Miralbell participa en las XXII Jornadas de Oficinas de Turismo de Cataluña

El próximo jueves, 26 de mayo, Oriol Miralbell, profesor del CETT-UB, intervendrá en las XXII Jornadas de Oficinas de Turismo de Cataluña organizadas por APTALC, El Ayuntamiento de Calella y el Museo de Turismo de Calella con la ponencia " Los profesionales de las oficinas de turismo ante los cambios tecnológicos aplicados a la información y la comunicación del destino".


Oriol Miralbell fue responsable de la Red de Oficinas de Turismo de Cataluña durante los años 1994 a 2005, cuando trabajaba en la Generalidad de Cataluña. Es también autor del libro Gestión de Oficinas de Turismo de la Editorial UOC.Deja tu opinión

LLUITA CONTRA ELS MOVIMENTS OKUPES QUE ROBEN PROPIETATS.
INSTANCIA ON S’EXPOSA I DEMANA A TOTS ELS AJUNTAMENTS DEL PAIS.
En: Demana i exposa:
Nom: _______________ Cognoms: ________________________
D.N.I.: _____________ Dirc mail: __________________________
Direcció: ______________________________ nº:____
Codi postal: _________ Població:_______________ Província: ________
Lloc: _____________ del 2016.
A tots els Ajuntaments; i als Politics elegits com els nostres representants legals.
Tema: Lluita per eradicar el sistema okupa de robar, ocupar, extorsionar, i usurpar Propietats. Ja que no hi ha cap defensa legal i política per resoldre el tema.
Recordi: la debilitat dels politics, es la força dels delinqüents!
Bon dia a tothom. Espero llegeixi aquestes línees i actuí en conseqüència.
El tema que s’exposa, es conscienciar-los per actuar contra la il•legalitat i delinqüència organitzada que es el conegut com el moviment okupa, compost de diversos col•lectius il•legals organitzats, que tan promouen i es dediquen a robar, ocupar, extorsionar i usurpar Propietats, i connectar-se il•legalment als serveis de subministres, d’aigua i llum.
Ara en davant, per no dir pisos, cases, vivendes, bens immobles, com els elements susceptibles de ser ocupats, es definiran globalment com La Propietat.
La Propietat es tot element obligat a pagar impostos, impostos nomenats IBI, que s’han de pagar durant tota la vida, al Ajuntament.
El que ha de quedar ben clar, es que aquesta manera de robar Propietats, es molt greu del tot il•legal i delictiva, per el que perjudica el dret a la Propietat. Per tant s’ha de trobar la manera de resoldre, de combatre i eradicar, amb els tots els medis que siguin necessaris, ja que ara per ara el sistema legal establert, i la policia, no sembla que hi pugin fer res de forma immediata i efectiva.
No s’ha de permetre que uns usurpadors organitzats, pretengui viure gratis, a costa dels Propietaris. Per el que les excuses, atenuants, consideracions i excepcions que es puguin dir no son valides, davant el que es un delicte de robatori. Com dir el típic de una família sense recursos, o altre col•lectiu susceptible de ser pobre, no ha de ser atenuant per deixar que es permeti usurpar, delicte castigat per la llei, ja que ho paga la Propietat.
Mentre hi hagi la permissivitat de les autoritats politiques, i amb la inoperància de la policia, i la justícia, i mentre no es castigui degudament aquest delicte, seguirà proliferant de forma alarmant el sistema de usurpar propietats, ja que el benefici de robar es mes gran que la condemna. Ocupar no deixa de ser un sistema delictiu de robatori organitzat il•legal.
Per ara, sembla que AQUEST PROBLEMA SOLS ES DEL PROPIETARI.
El Propietari es el gran perjudicat, si pot, ha de assumir tot els tràmits per recuperar la seva Propietat. Que representa fer denuncies, pagar advocats i procuradors, i esperar un judici que tarda molt de temps amb resultat incert, ja que no sap en quin estat es trobarà la seva propietat al recuperar-la, ni si tornarà a ser usurpada. Tampoc rep cap compensació econòmica.
En contra, els delinqüents, sembla que estan mes protegits, al poder declarar-se innocents i insolvents, per el que tenen assistència judicial gratuïta i no tenen que pagar cap despesa, ni se’ls condemna a cap pena ni multa. Aquest quedant lliures i impunes, per el que els impulsa a tornar a delinquir robant i realitzar mes usurpacions en altres Propietats, i a seguir viure gratis. Ja que es molt mes rentable el delicte.
Tot això resulta inadmissible, que el perjudicat sigui el propietari, i el delinqüent capi al seu aire.
Perquè tot el pes de la justícia, i el cost econòmic, ho ha de assumir el Propietari?
I dons, ens preguntem:
Perquè el Propietari esta obligat a pagar tants impostos, mentre les autoritats, el sistema judicial, i la policia no el protegeixen contra la delinqüència organitzada, que roba la seva propietat? Els ajuntaments be que es preocupen de recaptar tot tipus de impostos!
Resumidament esta plantejat el problema. Ara busquem solucions!
En tot, el que es demana, es que el Ajuntament, principal beneficiari de la recaptació de impostos que paga la Propietat, es faci responsable de protegir la Propietat contra els lladres i ajudar al seu rescat, i en particular lluitar contra aquest sistema okupa organitzat de usurpació de Propietat, i mirar d’aconseguir de eliminar-lo i evitar-lo.
Per tan es demana al Ajuntament i als seus politics, s’impliqui seriosament i actuí per solucionar, combatre i eradicar aquest sistema delictiu. Ho podeu fer!
Per el que han de ajudar a la Propietat que son els mes perjudicats, i per ser seus ciutadans mes directes que contribueixen a les arques municipal.
A continuació es dona alguna idea per mirar de atacar i lluitar contra el problema, però es necessari que el Consistori faci seu el problema i prengui totes les mides necessàries per lluitar contra la il•legalitat en ocupar i usurpar propietats, considerat un robatori, ja que sí si impliquen les autoritats, es la única esperança de eradicar aquesta manera de delinquir.
Tots les demes consideracions, com es el Síndrome de Estocolm dels Politics, la necessitat de vivenda i el seu encariment, la pobresa familiar, el abandonament de la Propietat, els desnonaments, la especulació, i altres excuses que fan servir aquest delinqüents okupas i alguns politics, per justificar el robatori i la usurpació de la Propietat, no son vàlids de cap manera, ni rellevants, per permetre el robatori, la ocupació, la usurpació il•legal de propietats, per el que no se’ls ha de tindre en compta ni ser un atenuant, al ser un delicte castigat per la llei, per el que se’ls ha de considerar com uns delinqüents ja que estan fora de la llei.
S’ha de veure els fets tal com realment son, que son una banda organitzada de delinqüents per poder robar, usurpar i ocupar il•legalment una propietat, pretenent viure gratis a costa del tots els que sí paguen impostos, i dels subministraments.
Aquest sistema il•legal de ocupació tolerada per alguns politics, crea molts problemes de inseguretat i convivència. També provoca una economia submergida, que no paga impostos, provocant el desballestament i robatori de propietats, el robatori de subministraments de aigua i llum, degut aquesta il•legalitat consentida.
Sobre tot crea una gran pèrdua econòmica per el desballestament de Propietats.
Una mida mes immediata que es demana, es que el Consistori faci una ordenança o edicte Municipal, declarant fora de la llei la usurpació i el moviment okupa amb totes les seves maneres de actuar contra la Propietat. Ho podeu fer!
I desprès, reclamar al Govern Central, al Poder Legislatiu, al Poder Judicial, que aquesta declaració de fora de la llei al moviment okupa, sigui extensiva a tot el país.
Per tant el Consistori ha de fer les gestions necessàries per aconseguir, per mitja del Congres dels Diputats, es modifiqui o facin noves lleis, ja que les actuals no serveixen. De forma que la usurpació es castigui i criminalitzin mes, indicant sigui un delicte molt greu. La pena es valori segons el valor cadastral de la Propietat, sense excepcions ni atenuants, amb condemnes exemplars i dures. I indemnitzin al Propietari i l’hi paguin les costes.
El ajuntament hauria de fer i tindre un inventari de les propietats ocupades, i de les que poden ser susceptibles de ser ocupades, aixis com les desballestades, per portar un seguiment i mirar de evitar altres usurpacions. Coneixen el tinglado de la ocupació.
També fer un arxiu de les identitats de les persones que son addictes a ocupar Propietats, mirant de identificar als usurpadors, i axis saber dades de aquest fenomen social, com si aquest son reincidents, i el temps que estan usurpant una propietat. Quest arxiu de dades hauria de ser compartit per tots els ajuntament, per ajudar-se mútuament a eradicar el problema.
El ajuntament no ha de facilitar ni col•laborar en res als okupes, mes aviat mirar de fer actuacions contra els ocupants de la propietat usurpada, que molestin als lladres.
Com no empadronar-los, evitar donar ajudes socials, controlant la estafes en quest sentit, ja que si tenen aquesta ajuda, mirar de suprimir-la. També haurien de tallar els subministraments de aigua i llum, posant multes de insalubritat i altres alteracions del ordre públic. Es buscar elements pràctics que facin menys tranqui-la la vida dels usurpadors. En definitiva, aconseguir treure’ls de la Propietat.
Una actuació important i necessària, seria el de ajudar al Propietari a recuperar la seva propietat el mes aviat possible, de manera que no representi una despesa, al utilitzant sistemes legal, com de altres medis. La Propietat, en particular els bancs, no fan cap gestió legal per recuperar el control de la propietat, perquè costa diners, el mateix que passa amb les companyies de subministrament.
Una forma que pot ser efectiva, es desconnectar els subministres de aigua i llum, perquè no tinguin aquest privilegi gratuït, sobre tot a propietats ocupades des de ja fa molts anys, si partim de la crisis per l’any 2006. I fer un seguiment.
Es un greuge comparatiu dels que sí paguen!
S’ha de actuar i buscar una manera rapida perquè les companyies de subministrament facin el tall de les connexions il•legals, o millor que les facin aquests talls els mateixos operaris del ajuntament.
El que es pitjor per el Propietari, es que ocupin la seva propietat de segona residencia, amb el que els usurpadors tenen tota la Propietat instal•lada i equipada amb els comptadors del subministraments. Durant el temps de la usurpació els delinqüents gaudeixen de aquest servei gratuïtament, despesa que haurà de assumir la propietat quan la recuperi.
Per tant es important controlar el de tallar aquest subministraments, des de el lloc de connexió, evitant que no es puguin tornar a connectar els usurpadors.
I totes les mides necessàries per fer la vida mes difícil als delinqüents.
En definitiva, serà una avantatge si els Ajuntaments lluiten i aconsegueixen desmantellar aquestes organitzacions de okupas. Aconseguiran evitat tots els problemes que provoca aquesta delinqüència organitzada, i no tindran que pensar ni actuar contra un problema eradicat. Això sí, tindran que seguir lluitat contra els lladres especialitzats en desballestament i robatoris de Propietats.
En definitiva, el principal es evitar la ocupació des de el principi, per el que no sigui un fet consumat. Per tant s’ha donar un protocol a la policia per que pugui entrar a la propietat per desallotjar i detenir als lladres de Propietats immediatament en qualsevol circumstancia, amb sols la denuncia del propietari o un veí.
El que es demana en aquest escrit es planteja de la següent manera per presentar la sol•licitud al congres dels Diputats:
1.- Que el ajuntament i els Politics que el representen, es facin responsables davant la Propietat, en compensació als impostos que paga, de protegir-la contra les extorsions, usurpacions, dels robatoris, desballestaments, i ocupacions dels delinqüents i protegeixi així el seu dret de Propietat, ajudant-la a denunciar els fets davant els jutjats i que no representi ningun cost al Propietari.
2.- Que el sistema o moviment okupa, es declari fora de la llei.
3.- Demanar al govern central i als Diputats, que modifiquin les lleis per tal de que considerin al moviment ocupa de usurpació de Propietats, un delicte molt greu fet amb violència, aconseguir que les penes siguin molt severes i exemplars, que es poden qualificar segons el valor cadastral de la Propietat usurpada, o que ha estat ocupada amb violència. Que el propietari sigui indemnitzat i es condemni als usurpadors al pagament de les costes, independentment de la seva declaració de insolvència.
Aquestes lleis han de ser del tot ben clares i efectives, per cobrir i descartar tots els supòsits i atenuants legals possibles, perquè no es doni la volta a la legalitat, amb al•legacions legals fetes per els delinqüents per sortir indemnes de les acusacions de robatori i usurpació o apropiació indeguda.
4.- Demanar que es modifiquin els protocols de la actuació de la policia perquè tingui mes competències i autoritat, i així poder desallotjar immediatament els usurpadors, amb sols la denuncia del propietari, o un veí. Que no prevalgui en aquest casos la inviolabilitat de la vivenda, ja que aquest prèviament la han violat, causant un delicte flagrant, i siguin considerats uns delinqüents. Que la policia pugui entrar i detenir immediatament als culpables de la usurpació que estiguin dins la Propietat, fent tots els processos judicials necessaris per condemnar als lladres.
Els hi recordo que el poder emana del Poble. Per el que els ajuntament estan formats per el Poble, i com a tals tenen la competència i la obligació de demanar al Poder Legislatiu la formulació de noves lleis o fer-les canviar les que son insuficients per resoldre un problema de delinqüència. Per tant no diguin que no es de la seva competència! Demanin assessorament legal. Ho podeu fer! Sols falta voluntat política!
El que es demana al Sr. Alcalde, es que reparteixi un escrit amb aquest quatre punts per els seus contribuents, i que aquest enviïn aquesta petició al Congres dels Diputats, per aconseguir 500mil firmes sol•licitat aquestes mides urgents.
Seria de molta utilitat de que Vostè ens enviï i doni exposant la seva opinió sobre el fenomen delictiu i donant solucions practiques, per poder resoldre aquest problema.
Esperant la seva col•laboració.
Firmat, nom: Data, ___/_________/______.

A continuació carta a fer arribar als contribuents, i en el seu cas enviar-la cada ciutadà, al congres dels diputats, per aconseguir 500mil firmes demanant es canviï la llei.

Congreso de los Diputados
Comisión de Peticiones
C. Floridablanca, s/n
28071 Madrid
Telf.: 91 390 60 00
Fax: 91 429 87 07
Dirección web: http://www.congreso.es/consti/portal/contactar.jsp
Don/doña:
Nombre:_____________________ Apellidos:_______________________________
D.N.I.:____________________ Dirc mail: ________________________________
Dirección: __________________________________ nº:___________________
Código postal: ____________ Población:_____________ Provincia: _____________
Con la presente solicito al Congreso de los Diputados se realicen las modificaciones necesarias en la legislación vigente para solucionar el problema de los robos mediante ocupaciones y usurpaciones que esta siendo sometida la Propiedad, y que se restablezca la seguridad ciudadana luchando contra la delincuencia organizada que actúa robando a la Propiedad.
En los siguientes términos:
1.- Que los Políticos como representantes del Ciudadano, sean obligados a hacerse responsables hacia la Propiedad, en compensación de los impuestos que paga, de protegerla contra los delincuentes que roban i ocupan, para proteger así su derecho a la Propiedad ayudándola en la denuncia para que no tenga ningún coste judicial.
2.- Se declaré fuera de la ley el movimiento okupa, y todas sus consecuencias.
3.- Que el gobierno central y los Diputados, modifiquen las leyes para que se considere el sistema de robo mediante la ocupación y usurpación de la Propiedad un delito muy grave, realizado con violencia, haciendo que las penas sean severas y ejemplares, tomando como base el valor catastral de la propiedad usurpada, así como condenar al usurpador a indemnizar al Propietario y al pago de las costas.
Estas leyes han de estar bien claras y definidas para que no se produzcan supuestos o atenuantes que protejan al delincuente, y salga indemne de la acusación de robo realizado mediante la ocupación y usurpación de la Propiedad.
4.- Se solicita que se cambien los protocolos de actuación de la Policía, para que tenga más autoridad i competencias para poder entrar y desalojar inmediatamente a los ladrones usurpadores de la Propiedad, con solo la denuncia del propietario o un vecino. Que no prevalga la inviolabilidad de la vivienda, ya que estos la han violado previamente, siendo un delito flagrante, y sean considerados unos delincuentes que están robando la Propiedad.
Que la Policía puedan entrar y detener a los usurpadores inmediatamente, tomar datos i declaración y presentarlos, si es necesario, delante la justicia.
5.- Y todo lo que pueda ser necesario para terminar con la delincuencia del robo de propiedades, como el llamado el movimiento okupa.
Firmado, nombre: Fecha,

lluita contra okupes

Publica un comentario: