OFERTA ACADÈMICA
Modalitat:Online
Dates d'impartició: del 04/05/2015 al14/06/2015
Crèdits:6 ECTS
Preu:460 €
Idioma:Castellà
Preu:460,00 €
Itinerari al que pertany:Diploma de Postgrau en Recursos estratègics i anàlisi dels Equipaments Patrimonials d'ús Turístic

Introducció

Les Necessitats Educatives Especials (NEE) són diverses i, per tant, també són múltiples les barreres que pot tenir que sobrepassar el visitant. Des de les barreres físiques fins les sensorials o cognitives, aquest mòdul pretén donar les eines per tenir en compte aquests conceptes des de l'òptica de conceptualitzar fins les de dinamitzar, treballant l'accessibilitat de les mateixes i el turisme accessible.