CAT | ESP | ENG
OFERTA ACADÈMICA
Tipología:Online
Modalitat:Online
Dates d'impartició: del 05/10/2015 al14/02/2016
Crèdits:30 ECTS
Preu:1988 €
Idioma:Castellà
Preu:1988,00 €
Itinerari al que pertany:Màster en Gestió d'Equipaments Patrimonials d'ús Turístic


Presentació i introducció 

Aquest Diploma de Postgrau en Creació i dinamització dels equipaments patrimonials d'ús turístic, en la seva totalitat, és el primer itinerari de formació dins del programa del màster en Gestió d'equipaments patrimonials d'ús turístic, basat en mòduls online, en el que es marquen les bases de la creació i la gestió dels diferents equipaments patrimonials turístics.

Aquesta formació està integrada per cinc mòduls independents vinculats al patrimoni cultural i natural. 

El programa formatiu complert per a l'obtenció del Diploma de Postgrau en Creació i dinamització dels equipaments patrimonials d'ús turístic tindrà una durada d'un any.