OFERTA ACADÈMICA
Modalitat:Presencial
Dates d'impartició: del 27/05/2015 al30/05/2015
Crèdits:3 ECTS
Idioma:Castellà
Preu:0,00 €
Itinerari al que pertany:Diploma de Postgrau en Recursos estratègics i anàlisi dels Equipaments Patrimonials d'ús Turístic

Presentació i objectius 

El Petit Tour com a mòdul complementari constarà de diferents activitats per enriquir el coneixement i la xarxa de contactes dels estudiants. L'activitat centrar consisteix en realitzar difernts visistes a interessants equipaments patrimonials conjuntament amb els seus creadors i gestors; els quals majoritàriament provenen de les principals empreses especialistes en la conceptualutzació d'equipaments patrimonials d'ús turístic.