EDUCATIONAL
Modalitat:Presencial
Dates d'impartició: from 27/05/2015 to30/05/2015
Crèdits:3 ECTS
Idioma:Spanish
Preu:0,00 €
Itinerari al que pertany:Diploma de Postgrado en Recursos estratégicos y análisis de los Equipamientos Patrimoniales de uso Turístico

Presentació i objectius 

El Petit Tour com a mòdul complementari constarà de diferents activitats per enriquir el coneixement i la xarxa de contactes dels estudiants. L'activitat centrar consisteix en realitzar difernts visistes a interessants equipaments patrimonials conjuntament amb els seus creadors i gestors; els quals majoritàriament provenen de les principals empreses especialistes en la conceptualutzació d'equipaments patrimonials d'ús turístic.