CAT | ESP | ENG
OFERTA ACADÈMICA
GCCG Pla estudis

Metodologia

La metodologia d’ensenyament i d’aprenentatge del grau segueix un paradigma pedagògic actiu i basat en l’experiència. Això comporta col·locar l’alumnat com a eix central de qualsevol acció formativa pensant en les seves necessitats, interessos i inquietuds d’aprenentatge. L’estudiant, doncs, és la peça clau entorn de la qual es dissenyen les diferents metodologies docents que respecten els diversos ritmes d’aprenentatge, i que contribueixen a l’avaluació continuada dels aprenentatges.

D’altra banda, aquest model formatiu combina diferents estratègies didàctiques en les quals té una gran importància la vessant pràctica i d’aplicació tècnica dels coneixements, així com l’elevat component comprès pels coneixements teòrics. Així doncs, la formació de Ciències Culinàries i Gastronòmiques per se requereix poder experimentar i aplicar els aprenentatges, avançant i construint una sòlida base teòrica i pràctica que permeti a l’alumnat un desenvolupament professional d’èxit.  

Per desenvolupar aquesta metodologia mixta, on teoria i pràctica es complementen, el grau disposa dels espais i les aules necessaris per afavorir les dinàmiques d’ensenyament i d’aprenentatge més adients, com ara les aules de cuina, els tallers sensorials, els laboratoris d’experimentació i els tallers pràctics, on l’alumnat adquireix el màxim protagonisme.

Alhora, dur a terme aquest model formatiu comporta oferir a l’alumnat el màxim nombre d’experiències formatives diverses. Per aquest motiu es fan conferències per part de professionals amb reconegut prestigi dins el món culinari i gastronòmic, així com visites a empreses del sector, oferint a l’estudiant la possibilitat de participar en grups d’estudi, d’investigació i desenvolupament de coneixement expert en gastronomia, on pot desenvolupar el seu nivell d’expertesa, al mateix temps que treballa les habilitats interpersonals. 

Finalment, cal destacar que la metodologia del grau té en compte totes les competències específiques i transversals, i que les diverses accions d’ensenyament i d’aprenentatge que es desenvolupen en aquesta formació tenen com a objectiu ajudar l’alumnat a assolir les competències marcades.

 

Darrera modificació 01/12/2016