OFERTA ACADÈMICA
Modalitat:Online
Dates d'impartició: del 23/03/2015 al03/05/2015
Crèdits:6 ECTS - 150 hrs
Preu:460 €
Idioma:Castellà
Preu:460,00 €
Itinerari al que pertany:Diploma de Postgrau en Creació i dinamització dels Equipaments Patrimonials d'ús Turístic

 

Introducció

En aquest mòdul s'aborda el concepte de la mediació humana per a descobrir les seves possibles aplicacions en l'educació patrimonial. En els seus continguts es desenvolupen les estratègies i les tècniques de la intermediació humana en l'entorn dels equipaments culturals.