OFERTA ACADÈMICA
GCCG Pla estudis

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. Pràcticum

El Pràcticum és una assignatura obligatòria. Els principals objectius de la formació pràctica són:

•       Completar la formació teòrica amb l'experiència pràctica.

•       Conèixer la realitat del sector de la cuina i la gastronomia.

•       Aprofundir en els coneixements, habilitats, actituds i competències professionals.

•       Adquirir estratègies necessàries per a  la futura professionalització.

•       Desenvolupar la capacitat de reflexió i observació. 

El Pràcticum del Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques consta de tres assignatures de 6 crèdits cadascuna: 

Pràctiques d’iniciació – (PRÀCTICUM I)

Serà el primer contacte que l'alumne tindrà amb una empresa real, han de ser l'inici de la socialització professional, així com el coneixement del sector. L’objectiu d’aquestes primeres pràctiques és consolidar les competències tècniques bàsiques pròpies de les elaboracions i el procés culinari. Es recomana realitzar-lo a l’estiu de 1r curs o bé durant tot el segon curs inclòs l’estiu.

Un cop realitzada i superada l’assignatura de pràctiques d’iniciació (Pràcticum I), l’alumne triarà l’especialitat del Grau en una de les dues mencions: Direcció d'Alta Cuina i Innovació Gastronòmica o Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i Col·lectivitats. El pràcticum II i III, s’hauran de fer de la mateixa menció, no es permetrà canviar d’especialtat en el darrer pràcticum.

PRÀCTICUM II, podeu triar una de les mencions:

a) Pràctica d’ Iniciació en l’ Alta Cuina i Innovació Gastronòmica

Aquest segon pràcticum ha de servir per reflexionar sobre l’acció del professional, i adquirir i desenvolupar habilitats, actituds i competències, en l’àmbit professional de la restauració comercial, cadenes de restauració, restauració hotelera, restaurants d’alta cuina...així com la iniciació en la menció triada. Es recomana realitzar-lo al llarg del tercer curs del Grau inclòs l’estiu.

b) Pràctica d’ Iniciació en Direcció Culinària i Innovació a la Indústria Alimentària i Col·lectivitats

Aquest segon pràcticum serveix per a reflexionar sobre l’acció del professional, i adquirir i desenvolupar habilitats, actituds i competències en l’àmbit Professional de la restauració col·lectiva o social i a la indústria alimentària,  així com la iniciació en la menció triada . Es recomana realitzar-lo al llarg del tercer curs del Grau inclòs l’estiu.

 

PRÀCTICUM III, s’ha de realitzar amb la menció escollida en el Pràcticum II:

a) Pràctica de Perfeccionamient en l’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica.

És l’ocasió per aprofundir i consolidar les competències professionals pròpies de l’àmbit. Representa el pas previ a la incorporació de l’estudiant al mercat laboral. Es recomana realitzar-lo al llarg del quart curs del Grau.

 

b) Pràctica de Perfeccionamient en Direcció Culinària i Innovació a la Indústria Alimentària i Col·lectivitats.

És l’ocasió per aprofundir i consolidar les competències professionals pròpies de l’àmbit. Representa el pas previ a la incorporació de l’estudiant al mercat laboral. Es recomana realitzar-lo al llarg del quart curs del Grau.