CAT | ESP | ENG
Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques - Presenta...
Grup CETT

Presentació

L’espectacular desenvolupament que, en les darreres dècades, han experimentat les activitats relacionades amb la cuina i la gastronomia ha posat en relleu la seva transcendència a tots els nivells, i en els àmbits social i econòmic. Especialment amb relació a una concepció més global de la nutrició i la salut, a l’àmbit de la producció agroalimentària i la indústria de la transformació, a l’explosió d’avantguarda que ha tingut lloc en la restauració comercial amb el guiatge de xefs excepcionalment creatius que han passat a ser prescriptors d’una nova manera d’entendre l’alimentació i la cuina i, finalment, al creixement dels desplaçaments i les activitats turístiques vinculades a la gastronomia, que han potenciat la visibilitat i el desenvolupament territorial de moltes zones geogràfiques.

Així doncs, la necessitat d’una nova dimensió de la formació en cuina i gastronomia, des de la vessant universitària, ofereix respostes a un sector en plena evolució i permet formar professionals amb una visió molt completa i capdavantera, i amb les competències que els permetin desenvolupar-se professionalment amb èxit i alhora transferir coneixement i aportar talent, creativitat i innovació al sector.

La nova titulació interuniversitària (UB-UPC) de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, amb la participació de la Fundació Alícia i adscrita a l’EUHT CETT-UB, permetrà als futurs graduats afrontar nous reptes professionals en tot allò relacionat amb la tècnica aplicada, l’operativa i la gestió econòmica vinculades a la pràctica culinària, a més d’incloure altres àmbits de creació més recent com ara la consultoria, la promoció del patrimoni gastronòmic, la comunicació o la investigació.

El grau és una formació universitària homologada i adaptada en la seva totalitat als requeriments de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Atès el seu caràcter multidisciplinari i les múltiples possibilitats de desenvolupament professional que ofereix, el nou grau interuniversitari (UB-UPC) de Ciències Culinàries i Gastronòmiques presenta un currículum que facilita diferents nivells d’especialització. Així, permet a l’alumnat triar entre dos itineraris d’especialització: el de Direcció d’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica, i el de Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i Col·lectivitats. Les matèries i els objectius d’aquests itineraris responen als reptes estratègics més importants del sector i, mitjançant un programa flexible, permeten personalitzar el currículum de l’estudiant en funció dels seus interessos i les seves motivacions.