CAT | ESP | ENG
Grau en Turisme - Informació General
Grupo CETT

Dades Generals

Dades Accés. Grau

2011-12

2012-13

Nº de Places ofertes de nou accés

210

210

Demanda en 1a. Opció

128

168

Demanda total

303

304

Ràtio demanda places /oferta global

144,29%

144,76%

Taxa matriculació  en primera opció

67,86%

78,72%

Nota de Tall de la Titulació

5

5

Nota mitjana d’accés

7,06

6,49

Nota de tall Quintil més elevat

9,46

8,95

Estudiants a temps complet

96,05%

98,56%

Taxa de matriculació

48,69%

68,09%

 

Perfil Estudiant segons la Via d’Accés 

Estudiants de nou ingrés matriculats per interval de crèdits

 

 

2011-12

2012-13

> 60 crèdits matriculats

0,61%

0,96%

60 crèdits matriculats

82,21%

91,35%

59- 30 crèdits matriculats

15,34%

6,73%

30 crèdits matriculats

1,23%

0,48%

< 30 crèdtis matriculats

0,61%

0,48%


Percentatge de matriculats per interval de nota d'accés

 

2011-12

2012-13

5,00 - 5,99

30,06%

30,29%

6,00 - 6,99

23,77%

31,25%

7,00 - 7,99

22,37%

21,15%

8,00 - 8,99

9,79%

7,21%

9,00 9,99

9,79%

7,21%

> 10

4,19%

2,88%