OFERTA ACADÈMICA
Modalitat:Online
Dates d'impartició: del 02/02/2015 al22/03/2015
Crèdits:6 ECTS - 150 hrs
Preu:460 €
Idioma:Castellà
Preu:460,00 €
Itinerari al que pertany:Diploma de Postgrau en Creació i dinamització dels Equipaments Patrimonials d'ús Turístic


Introducció

Aquest mòdul combina una primera introducció als conceptes com la interactivitat i les seves potencialitats aplicades a entorns que es desenvolupen com intermediari entre el visitant i els conceptes a transmetre.

D'aquesta forma, s'abordaran els models ja existents i els susceptibles de ser implementats.

Es pretendrà mostrar algunes de les línees que s'adhereixen a la crítica de la possibilitat de prescindir d'aquest concepte d'interacció, analitzant els models dels interactius, emfatitzant en la realitat virtual/augmentada.