CAT | ESP | ENG
OFERTA ACADÈMICA

Programa

60 crèdits europeus

ASSIGNATURES DEL MÀSTER:

Direcció de màrqueting (9 ECTS):

 • Pla de Màrqueting.
 • Estratègies de Màrqueting.
 • Tècniques de Màrqueting: producte, servei, preu, comunicació, comercialització. 
 • Brand Management.
 • Esdeveniments com a eina de comunicació i màrqueting.

Direcció estratègica (6 ECTS):

 • Procés de decisió.
 • Nivells, Anàlisi i determinació de l'estratègia. 
 • Strategic meeting management (SMM). 

Direcció econòmica i financera (3 ECTS):

 • Anàlisi patrimonial i financer. 
 • Anàlisi econòmic. 
 • Avaluació de projectes d'inversió. 
 • Pressupostos.

Gestió de l’experiència (3 ECTS):

 • Tipologies d’esdeveniments i particularitats. Nous formats.
 • Engagment i millora de l’experiència.
 • Tendències i nous públics. Meeting Design.
 • Metodologia ROI.

Direcció d’operacions: organització i planificació (6 ECTS):

 • Planificació d’un esdeveniment corporatiu. Fases. Sistemes de gestió. Producció. Disseny d’espais. Producció tècnica.
 • Planificació d’esdeveniments associatiu. Funcions de les Secretaries. Protocol. Suport tecnològic.
 • Gestió de projectes internacionals.
 • Outsourcing management.

Direcció d’operacions: logística i control (6 ECTS):

 • Esdeveniments firals: conceptes bàsics d’operacions. Neteja, seguretat, atenció al client, transport, càtering, muntatge d’estands.
 • Palaus de Congresos. Espai. Agenda. Indicadors de realització i mesures de control.
 • Esdeveniments en el sector hoteler. Tipus. Negociació. Proveïdors. Nous serveis.
 • Nous espais per a esdeveniments.
 • Prevenció de riscos i gestió de la crisi.
 • Procurement. Controller i tancament.

Gestió d’alt rendiment d’equips (3 ECTS):

 • Gestió de recursos humans en la indústria de grans esdeveniments. Gestió del voluntariat.
 • Lideratge i ètica.
 • Gestió del desenvolupament de competències personals i professionals.
 • Habilitats comunicatives.
 • Intel·ligència emocional i coaching.

Direcció d’esdeveniments especials (3 ECTS):

 • Gestió de macroesdeveniments. 
 • Gestó dels esdeveniments esportius. Manuals, àrees funcionals, seus, premsa. Estudis de viabilitat i candidatura. Pla Director

 Investigació de mercats (6 ECTS*):

 • Plantejament de la Investigació de mercats.
 • Metodologies i tècniques d'investigació de mercats. 
 • Anàlisi quantitativa i qualitativa. 

 Pràcticum (6 ECTS*)

 Treball Final de Màster (15 ECTS)

*L'alumne només ha de realitzar una d'aquestes dues assignatures.

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Màrqueting Estratègic i Operatiu 6 ECTS
 • Gestió Econòmica-Financera en les empreses turístiques 6 ECTS

Total complements: 12 ECTS

Darrera modificació 18/10/2016