OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

En quin curs és recomanable marxar d'Erasmus?

Depèn de la persona, del seu expedient i dels idiomes. Es recomanable fer-ho a meitat de la carrera, ja que es té més marge per triar assignatures.

Puc fer vàries sol·licituds alhora (Erasmus, Canadà, Séneca)?

Puc triar el semestre?

Sí, es pot triar el semestre. Es recomana triar el semestre que s’ajusti més al corresponent al CETT.

En cas de triar un semestre que no coincideixi amb el calendari del CETT i se'n vagi o torni en dates diferents, serà responsabilitat de l’alumne.

Quants crèdits haig de fer quan marxi d'Erasmus?

El mateix que faries si no marxessis, és a dir, si en un curs sencer es fan 61 crèdits, doncs en un semestre serien 30 crèdits aproximadament (aquests crèdits poden ser de diferents cursos; algunes de segon, d’altres de tercer, ...).

Quin tipus d'assignatures podré fer a la Universitat Estrangera a la que aniré a estudiar?

Es poden fer assignatures de tots els tipus, obligatòries i optatives. Dependrà de l’expedient que tingui cada persona i de l’oferta de cada universitat.

L'idioma és molt important en el moment de la selecció?

Sí, és molt important, donat que les assignatures a la universitat estrangera s’impartiran en l’idioma del país o en anglès (en el cas d’Itàlia les classes s’imparteixen en Italià).

Haig de tenir totes les assignatures aprovades en el moment de la sol·licitud (al CETT) per marxar?

No és possible tenir totes les assignatures aprovades ja que el moment de la sol·licitud és al Febrer i, per tant, encara estaríem a mig curs. L’important és anar portant un bon expedient fins el moment.

Hauré d'allargar 1 any més la carrera pel fet d'anar a d'Erasmus?

En principi no. S’ha d’intentar portar el mateix ritme d’estudis però dependrà de l’alumne.

Haig de pagar alguna cosa a la Universitat Estrangera?

Els pagaments per les assignatures es fan tots a la universitat d’origen amb normalitat, és a dir, al CETT, excepte petites taxes corresponents a assegurances a tercers, sindicats d’estudiants, etc.

L'allotjament me l'haig de pagar jo?

Sí, l’allotjament corre a càrrec de l’estudiant. En el cas de França el govern d’aquest país dona un ajut per l’allotjament que és d’entre el 30-40% de l’import (es sol·licita a l’arribar a la universitat).

Les assignatures que faci a la Universitat Estrangera em seran reconegudes al CETT quan torni?

Sí. Les assignatures que prèviament s’han pactat entre el responsable en el CETT i l’alumne, i un cop donat el vist-i-plau definitiu, i aprovades, seran reconegudes pel nostre centre.

Quan em matricularé?

La matrícula es fa en el mateix moment que la resta dels alumnes del Grau. 

A on pagaré les mensualitats?

Al CETT mitjançant domiciliació bancària, com habitualment.

Quines despeses haig de preveure per marxar?

  • Viatge d’anada i tornada
  • Allotjament - Manutenció
  • Altres despeses pròpies d’una estada a fora (transport per la zona, sortides, …)

La Universitat Estrangera proporciona allotjament als estudiants internacionals?

No té cap obligació en proporcionar allotjament però moltes de les universitats ho fan, mitjançant un formulari on-line situat a la seva pròpia web (caldrà mirar-ho a la web estrangera).

Quina és la quantitat econòmica en concepte de beca Erasmus? Haig de sol·licitar-la?

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm

A quines altres beques puc accedir?

  •  Beca de l’estat:

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/dossier08_09.htm#5pas  

  • BecaAGAUR:

http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca=12641

  • Beca Fundació Gaspar-Espuña:

http://www.cett.es/cat/fundacio.html

Si no aprovo les assignatures a la Universitat Estrangera què succeeix?

El mateix que si no s'aproven les assignatures cursades al CETT. Els crèdits quedaran pendents de fer pel curs següent.