CAT | ESP | ENG
OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

INFORMACIÓ ACADÈMICA. Sèneca

El programa SICUEpermet als estudiants de la Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT cursar estudis a una universitat de l’Estat espanyol i té dues característiques fonamentals: 
 

Característiques del Programa

 • Període d’intercanvi d’1 o 2 semestres.
 • Garantia de reconeixement acadèmic a la UB (CETT) de les assignatures realitzades i aprovades a la universitat espanyola.
 • Matrícula: L’estudiant ha d’estar matriculat al Grau en Turisme al CETT en el moment de fer la sol.licitud
 • Ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la universitat (per cobrir una part de les despeses durant el període d’intercanvi)

 

Requisits

 

 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d’intercanvi que ha signat la UB
 • La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta
 • Els alumnes hauran d’estar matriculats del Grau, en el moment de fer la sol•licitud.
 • Els alumnes del Grau hauran de tenir, en la data 30 de setembre de 2012, un mínim de 60 crèdits superats i estar matriculat en el curs 2011- 2012 en no menys de 30 crèdits.
 • Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.
 • No seran admeses les sol•licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia.

  Als estudiants que no reuneixin els requisits del programa SICUE els serà denegada la petició sense valorar  l’expedient acadèmic o la memòria.

  En el procés de valoració es tindrà en compte:
 • Les qualificacions de l’expedient acadèmic.
 • La relació entre crèdits aprovats i els que resten per finalitzar la titulació.UNIVERSITATS AMB CONVENI ACADÈMIC SENECA


Ver Universitats nacionals en un mapa más grande

 

PROCEDIMENT I TRÀMITS PER A LA SOL.LICITUD

 

Per participar en el programa de mobilitat SICUE hauràs de consultar les dates exactes de la convocatòria i presentar a Secretaria del CETT la següent documentació:

 • Cal assistir primer a la reunió informativa del CETT (finals desembre)
 • Omplir sol.licitud del CETT
 • Sol.licitud de mobilitat acadèmica inclou fins a tres opcions d'intercanvi per ordre de preferència. Aquest document haurà de ser signat per l'interessat i pel coordinador SICUE del centre (veure llistat de coordinadors). 
 • Fotocòpia del DNI
 • Memòria justificativa de la petició. Aquest document haurà de ser signat per l'interessat i pel coordinador SICUE del centre.
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic a on consti la nota mitjana dels estudis a data 30 de setembre de 2011. Serà necessari sol.licitar-ho (amb una setmana d'anticipació) a: neus.hernandez@cett

Un cop obtinguda la plaça, hauràs d'emplenar l'acord acadèmic.

 

BEQUES

 


BECA SÈNECA. Consultar informació http://www.ub.edu/acad/intercanvis/nacional/convocatoria.htm

 

Darrera modificació 05/12/2012