CAT | ESP | ENG
OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

 

PROGRAMES MOBILITAT ACADÈMICA: Erasmus I Convenis Bilaterals

 

Normativa de mobilitat internacional

Caracteristiques dels programes

 Requisits

 Llistat d’universitats

 Procediment i tràmits per la sol.licitud

 Abans de marxar

 Durant l’estada Erasmus

 Al finalitzar l’estanda Erasmus

 Beques

 Links d’interès

 FAQ

 

Característiques del programa

 

Els programes de mobilitat acadèmica que s’ ofereixen als estudiants de l’ EUHT CETT-UB, dependran del pais de destí, així s’ofereixen convenis d’ intercanvi dins del Programa Erasmus a tots aquells països que estan dins de l’ Espai Europeu.

 

D’altra banda, i amb la finalitat d’ampliar les possibilitats dels nostres estudiants, s’estableixen també convenis d’ intercanvi bilaterals entre universitats de països de fora d’aquest Espai Europeu.

 

En ambdós casos les característiques que configuren la participació en aquests programes són les següents:

 

 • Període d’ intercanvi principalment d’un semeste, amb la possibilitat de prorrogar-lo un semestre més. 

 

 • Garantia de reconeixement acadèmic a la UB (CETT) de les assignatures realitzades i aprovades a la universitat estranjera.

 

 • Matrícula: L’estudiant ha d’estar matriculat al Grau en Turisme al CETT i a canvi estarà exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera de la destinació, excepte petites taxes corresponents a assegurances a tercers, sindicats d’estudiants, etc.

 

 • Ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l’estada a la universitat (per cubrir una part de les despeses durant el període d’intercanvi)

 

L’ accés als ajuts variarà en funció  de si es participa en un Programa Erasmus o en un Conveni Bilateral, en aquest últim cas no es poden optar als ajuts que otorga el Ministeri d’ Educació i Ciència, i la Comunitat Europea.

 

Cursos d’ idiomes oferts a l’estudiant ERASMUS abans de marxar a la universitat  europea d’acollida, o durant l’estada. S’ informarà a l’alumne via e-mail quan surti la convocatòria.

 
 

Requisits

 

Poden presentar una sol.licitud els estudiants de l’ EUHT CETT-UB que compleixin els requisits següents: 

 

 • Estar matriculat a l’ EUHT CETT-UB durant el curs acadèmic.      
 • Tenir superats, com a mínim, 60 crèdits del Grau en el moment de fer la sol.licitud     
 • Tenir pendent de cursar un mínim de 15 crèdits de la titulació relacionada amb l’intercanvi durant el curs acadèmic en que es vol marxar. Aquest mínim es considera respecte del nombre de crèdits necessaris per a la obtenció del títol.      
 • Idiomes: Cada universitat estableix els requisits de nivell per a l'acceptació: en tot cas serà necessari estar cursant segon d’anglès o superior. 
 • Demostrar el compromís de formalitzar la matrícula del curs en que es vol fer l'estada internacional.
 • Criteris per a l'adjudicació de places:

        Les qualificacions de l’expedient acadèmic.

        El nombre de crèdits assolits i els que resten per finalitzar la titulació.

        El nivell de coneixement d’idiomes suficient pel seguiment de les activitats a la universitat de destí.

 
 

Llistat d’ universitats

 

- Països Europeus: Informació sobre les Universitats

 - Altres Països: Informació sobre les Universitats

 

Ver Universitats estrangeres en un mapa más grande 

 

TRAMITS A REALITZAR PER A PARTICIPAR EN UN PROGRAMA MOBILITAT

CURS 2015-16

SEGONA CONVOCATÒRIA !!!!

1r

PRESENTAR SOL·LICITUD

A la UNIVERSITAT DE BARCELONA: Fer sol·licitud on-line, imprimir el document i presentar-lo signat a Secretaria, juntament amb:

-Curriculum Vitae

-Foto tamany carnet

-Expedient acadèmic imprès

 Data màxima d'enviament: 29 de gener de 2015.

Manual d'Ajuda

2n

RESOLUCIONS DE LES SOL·LICITUDS

Publicació resolucions 19 de febrer.

3rt

ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA PER PART DE L’ALUMNE

Presentar a Secretaria del CETT el document d'acceptació o renúncia signat per l'alumne.

Termini d'acceptació ó renúncia per part de l'estudiant : 5 de març de 2015

 

Els estudiants seleccionats tindran accés a la informació sobre els tràmits a seguir a partir de la data oficial de les resolucions d’acceptació.

 

Abans de marxar 

 

 • És imprescindible que consultis la pàgina web de la Universitat corresponent per recaptar  informació sobre l’oferta de les assignatures que ofereixen pels estudiants internacionals i omplir el document d’ equivalència de l’EUHT  CETT fent la proposta d’assignatures que consideris que es poden reconèixer.
 • Aquest document ha d’entregar-se a maria.soy@cett.cat  abans del 15 de juny de 2015 per obtenir la validació i poder gestionar la matrícula del curs següent.
 • Fer tots els tràmits que la Universitat de Barcelona requereixi a través de l’aplicatiu Service Mobility on-line, SOP. Si tens dubtes sobre els tràmits pots consultar el manual d'ajuda.

 • Fer tots els tràmits que la universitat estrangera requereixi per formalitzar la teva estada (mirar l’apartat internacional en el web d’aquesta universitat).
 • Has d’omplir els documents "Learning Agreement" i "Equivalència acadèmica" de la Universitat de Barcelona, i ha d'estar firmat per tu i per l’EUHT CETT.

 
 

Durant l’estada Erasmus

 

 
 
 

Al finalitzar l’estada Internacional

 

 •  És important que al finalitzar l’estada contactis amb el teu coordinador d’Erasmus a la Universitat de Destinació per a que et confirmi la data en que disposaràs de les qualificacions de la totalitat de les assignatures cursades.
 • Per poder tramitar el reconeixement del teu expedient acadèmic s’ha de disposar de la certificació de TOTES les qualificacions.
 • En el cas  de no haver aprovat la totalitat dels crèdits planificats, els criteris per decidir quines assignatures seran objecte de reconeixement es regiran, d’una banda pel nombre de crèdits, de l’altra per la similitud en l’àrea de coneixement i en últim  lloc pel conjunt de les assignatures cursades dins de la carrera de Grau en Turisme.
 • Penjar la documentació requerida a l’aplicatiu Service Mobility de la Universitat de Barcelona. El fet de no fer-ho tindrà como a conseqüència la impossibilitat de cobrar la part  corresponent de la beca Erasmus.
   

 

 Beques

 

 
 

Links d’interès

 

 

Darrera modificació 06/10/2016