anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Ajuts Financers i BequesBECA GENERAL I DE MOBILITAT

El Ministeri d’Educació Cultura i Esport convoca cada curs acadèmic per als estudiants universitaris de grau, de primer i segon cicle, i de masters oficials la beca de caràcter general. La so.licitud d’aquesta beca es realitza per internet a través de l’adreça següent:

Per a més informació clickeu aquí

Els alumnes sol.licitants d’aquesta beca han de lliurar a la Secretaria del Centre abans del 19 d’octubre , el resguard de beca, per tal d’aplicar-li la matrícula condicional com a becari .


BECA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS DE COL.LABORACIÓ EN DEPARTAMENTSAquesta beca està destinada als estudiants de l’últim curs de grau amb 180 crèdits superats que vulguin iniciar-se en les tasques d’investigació directament vinculades als estudis que cursin. 

Per a més informació clickeu aquí


BEQUES DE COL.LABORACIÓ DE LA UB I AJUTS PER A ACTIVITATS EPECÍFIQUES

La UB ofereix als seus alumnes la possibilitat de realitzar tasques de col.laboració en diferents unitats i centres de la UB i en entitas externes que tenen assignats convenis de col.laboració amb la UB. Els estudiants reben, a canvi, un ajut econòmic i són donats d’alta a la Seguretat Social. Les beques de col.laboració són una oportunitat de formació complementària tant acadèmic com personal per als estudiants que cursen estudis a la UB en règim d’ensenyament oficial.

Per a més informació clickeu aquí


BECA FUNDACIÓ

GASPAR ESPUÑA-CETTPer poder lliura la beca de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, hauràs de sol.licitar dia i hora a través del campus virtual del 7 al 27 de setembre de 2016.

Per a més informació clickeu aquí
BECA MOU-TE


Destinada a fomentar la mobilitat i la internacionalització dels estudiants, per a la realització parcial d'estudis universitaris a l'estranger en una de les universitats amb les que l'EUHT té convenis bilaterals/ERASMUS.

Per a més informació clickeu aquí


AJUTS FINANCERSEl CETT té acords amb diverses entitats financeres.

Per a més informació clickeu aquí