anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Crèdits màxims i mínims

La normativa de permanència estableix que l'estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits i un màxim de 60 crèdits nous. S'autoritza una matrícula superior a 60 crèdits amb un màxim de 75 crèdits a tot aquell estudiant que no estigui cursant un any de gràcia, tenint en compte que com a màxim 60 poden ser crèdits nous.

Excepcionalment i, quan estigui justificat, el Director de l'EUHT CETT-UB, pot autorizar una matrícula superior a 75 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic (màxim 60 crèdits nous). En aquest cas l'estudiant haurà de presentar una instància escrita.

En qualsevol cas l’estudiant que a l’inici del curs tingui pendent per a finalitzar la carrera un màxim del 10% dels crèdits (24 cr),haurà de matricular-los tots i podrà sol.licitar una convocatòria extraordinària d'aquestes assignatures, independentment del semestre que estigui ofertada. Aquesta sol.licitud únicament es pot tramitar en la matriculació d'inici de curs.

Alumnes finalitzadors consultar la Normativa.

Darrera modificació 28/06/2016