anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Modificació de Matricula


Un cop formalitzada la matrícula, l’alumne podrà sol·licitar algun canvi per error en el procés de matrícula del 1 al 23 de setembre de 2016. És fins aquest moment, on l’alumne pot sol·licitar la supressió d’alguna assignatura. Posteriorment , no s’eliminaran assignatures de la matrícula.

Es poden sol·licitar les següents modificacions, omplint els següents formularis:

  • Canvi de grup de curs. S’ha d’adjuntar l’original i fotocòpia del contracte laboral que justifiqui el canvi.
  • Canvi de grup d’assignatures.  Només s’efectuaren canvis de grup  d’assignatures,  per motius laborals. L’alumne ha de presentar original i fotocòpia del contracte laboral.

Posteriorment, aquesta documentació s’ha de presentar a Secretaria qui procedirà a la tramitació, comunicant-vos la resolució de la sol·licitud via campus, del 26 al 30 de setembre de 2016.