anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Al Finalitzar l'Estada

 

  • És important que al finalitzar l’estada contactis amb el teu Coordinador d'Intercanvi a la Universitat de Destinació per a que et confirmi la data en que disposaràs de les qualificacions de la totalitat de les assignatures cursades.
  • Per poder tramitar el reconeixement del teu expedient acadèmic s’ha de disposar de la certificació de TOTES les qualificacions.
  • En el cas  de no haver aprovat la totalitat dels crèdits planificats, els criteris per decidir quines assignatures seran objecte de reconeixement es regiran, d’una banda pel nombre de crèdits, de l’altra per la similitud en l’àrea de coneixement i en últim  lloc pel conjunt de les assignatures cursades dins de la carrera. 
  • Penjar la documentació requerida a l’aplicatiu Service Mobility de la Universitat de Barcelona. El fet de no fer-ho tindrà como a conseqüència la impossibilitat de cobrar la part  corresponent de la beca Erasmus.
     

 

Darrera modificació 04/11/2015