anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

Caracteristiques i Requisits

Característiques del Programa

 • Període d’intercanvi d’1 o 2 semestres.
 • Garantia de reconeixement acadèmic a la UB (CETT) de les assignatures realitzades i aprovades a la universitat espanyola.
 • Matrícula: L’estudiant ha d’estar matriculat al Grau en Turisme al CETT en el moment de fer la sol.licitud
 • Ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la universitat (per cobrir una part de les despeses durant el període d’intercanvi)

 

Requisits

 

 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d’intercanvi que ha signat la UB
 • La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta
 • Els alumnes hauran d’estar matriculats del Grau, en el moment de fer la sol•licitud.
 • Els alumnes del Grau hauran de tenir, en la data 30 de setembre de 2014, un mínim de 60 crèdits superats i estar matriculat en el curs 2013- 2014 en no menys de 30 crèdits.
 • Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.
 • No seran admeses les sol•licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia.

  Als estudiants que no reuneixin els requisits del programa SICUE els serà denegada la petició sense valorar  l’expedient acadèmic o la memòria.

  En el procés de valoració es tindrà en compte:
 • Les qualificacions de l’expedient acadèmic.
 • La relació entre crèdits aprovats i els que resten per finalitzar la titulació.Darrera modificació 04/11/2015