anonymous

GUIA DE L'ESTUDIANT
EU CETT-UB

PROCEDIMENT I TRÀMITS PER A LA SOL.LICITUD

 

Per participar en el programa de mobilitat SICUE hauràs de consultar les dates exactes de la convocatòria i presentar a Secretaria del CETT la següent documentació:

  • Cal assistir primer a la reunió informativa del CETT (finals desembre)
  • Sol.licitud de mobilitat acadèmica inclou fins a tres opcions d'intercanvi per ordre de preferència. Aquest document haurà de ser signat per l'interessat i pel coordinador SICUE del centre (veure llistat de coordinadors). 
  • Fotocòpia del DNI
  • Memòria justificativa de la petició. Aquest document haurà de ser signat per l'interessat i pel coordinador SICUE del centre.
  • Fotocòpia de l'expedient acadèmic a on consti la nota mitjana dels estudis a data 30 de setembre de 2013. Serà necessari sol.licitar-ho (amb una setmana d'anticipació) a: neus.hernandez@cett

Un cop obtinguda la plaça, hauràs d'emplenar l'acord acadèmic.

 


 

Darrera modificació 04/11/2015