EL TURISME: un actiu cabdal per al posicionament competitiu

Abril 2015, número 29
Veure PDF a
pàgina complerta

El món està canviant molt ràpidament i profunda, i això ens porta a noves exigències d’adaptació constructiva, amb manifestacions com ara els debats sobre la necessitat de nous “models productius” i/o de nous paràmetres de competitivitat. En el cas del turisme les implicacions són especialment rellevants, tant per com es veuen afectades les activitats específiques del sector, com pels debats sobre el seu paper com a ingredient del posicionament competitiu dels diferents països i societats. Això es tradueix en moltes dimensions.