Es publica el llibre CIUDAD EDUCADORA Y TURISMO RESPONSABLE, amb gran protagonisme del GRTCT del CETT

Abril 2018, número 35
Veure PDF a
pàgina complerta

Aquesta publicació és la culminació de dos anys de treball del Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori (GRTCT) amb la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), a través de la creació de la primera xarxa de treball d’àmbit nacional centrada en un nou binomi: el turisme responsable i la ciutat educadora.