ERNEST MARAGALL, conseller d’Educació

Abril 2008, número 15
Veure PDF a
pàgina complerta

“La implantació dels nous títols implicarà que les persones que hagin cursat un cicle formatiu i s’hagin graduat en el model de la LOGSE, amb independència del temps de formació que hi hagin invertit, disposin d’una titulació equivalent -tant a efectes acadèmics com laborals- a la que s’impartirà a partir del curs 2009-2010, ja que disposaran d’un títol de grau superior de formació professional.”