EL MODEL PEDAGÒGIC del Grup CETT: formar professionals competents per a un sector competitiu

Abril 2007, número 13
Veure PDF a
pàgina complerta


El model pedagògic del Grup CETT té com a eix vertebrador el desenvolupament i l’adquisició, per part de l’alumnat, de les competències requerides pel sector turístic i la formació de professionals competents, amb capacitat de solucionar problemes de manera eficaç i eficient, i d’utilitzar el coneixement en entorns complexos i autèntics. Mitjançant una estreta vinculació amb les empreses i el sector, la formació els ofereix un servei de qualitat, així com a la societat en general.