EL MEDI AMBIENT a l’Hotel Alimara

Novembre 2006, número 12
Veure PDF a
pàgina complerta

El Sistema de Gestió Mediambiental implantat a l’Hotel Alimara, que identifica i avalua els aspectes ambientals que hi ha a l’hotel i en revisa permanentment la significació, va ser certificat amb l’ISO 14.001 i amb l’EMAS (Eco Management Audit System) de la CE l’any 2002, i compta amb el Distintiu de garantia de qualitat mediambiental que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquest és el premi als esforços de la implantació d’una filosofia d’empresa que, basada en el respecte i la preservació del medi natural on vivim, té com a objectiu la transferència del coneixement mediambiental a l’alumnat, mitjançant la pràctica.