Presentació del PLA ESTRATÈGIC DEL TURISME a Catalunya

Maig 2006, número 11
Veure PDF a
pàgina complerta

El Pla fixa els objectius de la política turística per cinc anys, i posa les bases del model turístic de Catalunya, tot oferint al sector públic i privat un instrument de planificació així com noves fórmules per a l’optimització dels recursos turístics.