EL TURISME ESPORTIU: nous camps de recerca, més estímuls

Novembre 2005, número 10
Veure PDF a
pàgina complerta

Amb l´entrada al nou mil·lenni, el binomi turisme i esport s´ha constituït com un ampli àmbit d´estudi amb un elevat potencial de recerca bàsica i aplicada. L’interès d’aquesta anàlisi es centra en considerar el turisme esportiu com una modalitat turística on l´esport genera activitat turística i el turisme dóna peu al desenvolupament de l’activitat esportiva.