COMPETIR PER LES PERSONES, el nou paradigma de la restauració

Novembre 2005, número 10
Veure PDF a
pàgina complerta

La carència de personal qualificat en el sector de la restauració és un problema que amenaça la capacitat de creixement i competitivitat de moltes empreses. L’anàlisi dels motius que han generat aquesta situació, així com la necessitat de cercar-hi solucions han estat objecte de debat per part de tots els agents implicats. A continuació es plantegen algunes conclusions i es proposa un marc de reflexió, així com propostes per dur a terme accions destinades a millorar la qualitat del servei, basades en el capital humà com a factor estratègic per revitalitzar el sector turístic, ja que les persones incideixen directament en la qualitat dels serveis prestats.