El Pla de la XARXA D’HISTÒTOPS DE CATALUNYA, un model alternatiu de turisme cultural

Novembre 2005, número 10
Veure PDF a
pàgina complerta

Implantar un turisme lligat al patrimoni històric i monumental català és una via eficaç per dinamitzar el sector turístic arreu del territori. La Conselleria de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Pla de la Xarxa d’Històtops, vol crear petits centres d’interpretació de la història de Catalunya, fent especial incidència en les zones d’interior i de muntanya.