LES PLANES DE SON, una iniciativa exemplar

Novembre 2002, número 4
Veure PDF a
pàgina complerta

La gran magnitud adquirida pels problemes ambientals en aquest tombant del segle obliga al conjunt de la societat a dedicar una atenció prioritària i uns majors recursos a la vessant socioambiental de les activitats productives, el consum, la tecnologia, l'urbanisme, l'educació i la cultura, per tal de corregir el model actual de creixement i avançar cap a pautes de desenvolupament sostenible. La iniciativa que a continuació us presentem s'ubica en aquesta direcció, considerant tots aquests factors.