Ramon Arcarons, La importància de la gestió municipal PER A UN TURISME SOSTENIBLE

Novembre 2002, número 4
Veure PDF a
pàgina complerta

Als inicis del segle XXI, resulta evident que quan es formulen tot tipus de polítiques turístiques des de diferents àmbits, tant públics com privats, aquestes haurien de partir de l'escala local i d'una forta responsabilitat municipal. En l'escala local és on poden conjugar-se amb una major credibilitat els principis de sostenibilitat i de negoci privat, buscant, en qualsevol dels casos, el desenvolupament.