LES INFRASTRUCTURES de Barcelona

Abril 2003, número 5
Veure PDF a
pàgina complerta


Les infrastructures de transport han estat una de les assignatures pendents tradicionalment a la ciutat de Barcelona. Les infrastructures, juntament amb la situació geogràfica, l'aglomeració i l'estructura sectorial, són els principals factors determinants del potencial de desenvolupament i capacitat productiva d'una economia regional.