Alguns cicles formatius superiors de formació professional convalidaran amb estudis UNIVERSITARIS DE PRIMER CICLE

Abril 2003, número 5
Veure PDF a
pàgina complerta

La Generalitat, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les universitats catalanes han signat un acord de col·laboració per reconèixer la correspondència entre cicles formatius de grau superior de la formació professional amb estudis universitaris de primer cicle.