El paper dels actors turístics EN LA PROMOCIÓ CULTURAL

Abril 2002, número 3
Veure PDF a
pàgina complerta

És evident que la cultura és una faceta de l'activitat humana d'interès molt ampli, i podem dir que creixent. Tots els aspectes que s'emmarquen dins del fet cultural permeten definir i identificar una manera de ser i de fer associats a persones i col·lectius que normalment es localitzen en un entorn geogràfic determinat (i que, sigui dit de pas, hi exerceix una important influència). D'aquesta manera, les manifestacions culturals desperten, en ocasions, inquietuds més profundes i, d'altres vegades, tan sols una simple, però no per això menys important, curiositat. Curiositat que es veu incrementada pel fet de la distància. Aquesta distància implica la necessitat de desplaçament. I per fi, el desplaçament implica turisme. Per tant. d'aquí sorgeix la relació inevitablement natural entre turisme i cultura.