JORDI HEREU, alcalde de Barcelona

Abril 2009, número 17
Veure PDF a
pàgina complerta

La tasca feta pel CETT en aquests 40 anys d’existència és modèlica i la prova és que el CETT continua sent un refent en matèria de formar, assessorar i investigar en els diferents àmbits de la realitat turística. L’any 1969 el CETT va veure amb claredat la importància del turisme com a agent econòmic estratègic i ha sabut avançar-se als temps i a l’evolució i l’eclosió que ha tingut el sector turístic durant les darreres quatre dècades. La vigència, la modernitat del CETT, és un exponent que el rigor i la qualitat en la formació fa possible un ensenyament innovador, capdavanter, obert a l’exterior i amb aplicació i traducció pràctica, que té un efecte multiplicador que es tradueix en una oferta turística basada en la qualitat, la professionalitat i l’eficàcia.