Dr. Gaspar Roselló i Nicolau, La convergència europea, UN NOU REPTE PER AL CETT

Juny 2001, número 1
Veure PDF a
pàgina complerta

Des de l'any 1983 en què es promulga la Llei de Reforma Universitaria, la universitat espanyola ha sofert canvis en les seves estructures de govern, de professorat, del personal d'administració i serveis, del règim econòmic i jurídic i de l'estudi a la Universitat