El MÀSTER en INNOVACIÓ en la GESTIÓ TURÍSTICA, al CETT

Abril 2011, número 21
Veure PDF a
pàgina complerta

El màster, actualment en procés d'aprovació per part de l’AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari), podria ser una realitat el proper curs 2011-12. El seu objectiu principal seria desenvolupar i potenciar les competències necessàries per al treball professional i per al treball de recerca en l’àmbit de la valorització dels recursos turístics i de lleure, i la creació i el desenvolupament de productes i serveis associats, sobre un territori eficaçment planificat i gestionat des de la perspectiva de l’ús sostenible dels seus recursos turístics.