La UNIVERSITAT i el TURISME, companys estratègics

Abril 2013, número 25
Veure PDF a
pàgina complerta

L’any 2012, més de 57,9 milions de turistes van visitar Espanya, fet que suposa un milió més respecte a l’any precedent, mentre que la despesa total efectuada per aquests turistes  internacionals va arribar als 55.777 milions d’euros. Malgrat la complicada conjuntura econòmica, aquest sector de l’activitat ha estat capaç de romandre com un dels principals motors de l’economia catalana i estatal durant els últims anys.