CAT | ESP | ENG
OFERTA ACADÈMICA
Select Course:
:
Dates:
Price:
Personal data:
:
:
: Male
Female
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Educational data:
:
:
:
Other:
:::Payment:
:
:
Online payment

Once you have filled in and sent off the application form, we will mail you the necessary bank details.

Notes:
Confirmation of your application: CETT Barcelona Summer School will send you an electronic confirmation of your application within 48 hours after having received your application AND the payment of the first half of the tuition fee. We advise you to save a copy of your Application form.

Applicants from countries with Spanish entrance visa requirements should do the payment in full. After having received the payment CETT Barcelona will mail you an official confirmation of your participation and payment. This document will be necessary for your entrance visa request at a Spanish Consulate.

Please check the FAQ page for more information on Spanish tourist visa and all other course and lodging details!
Validation:
Per motius de seguretat, tecleja els dígits mostrats en la següent imatge:
:  [Demanar una altra imatge]
Legal notes:
La informació que ens facilita es troba protegida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; serà incorporada als fitxers automatitzats titularitat de la Societat Estudis d’Hoteleria i Turisme Cett, S.A., o d’entitats del Grup CETT, incloent-hi Alumni UB, amb la finalitat de informar-li i demanar la seva opinió dels nostres productes i serveis, la utilització de la imatge per activitats acadèmiques i publicacions del centre, així com la cessió de les seves dades segons l’article 11 de l’esmentada Llei Orgànica. Si desitja accedir a les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les, pot dirigir-se per escrit al CETT en l’adreça Av.Can Marcet, 36-38, de Barcelona (08035)

CETT Barcelona International Programs Office

Avinguda Can Marcet, 36-38
08035 Barcelona, Spain
tel. +34 93 504 04 25     
fax: +34 93 428 67 77
E-mail: international.programs@cett.cat