Terminis

Per a participar en el Congrés caldrà tenir en compte els següents terminis per a l'enviament de resums i comunicacions:


1r període límit per a l'enviament de resums:
15/04/2016


2n període límit per a l'enviament de resums:
16/05/2016
Comunicació de resums acceptats en el 1r període:
02/05/2016


Comunicació de resums acceptats en el 2n període:
30/05/2016
Límit per a l'enviament de comunicacions completes:
30/06/2016
Dates de celebració del congrés:
9, 10 i 11 de novembre de 2016