Turisme i Cultura

 

Turisme Cultural

 

Turisme Cinematogràfic

 

Turisme Enogastronòmic

 

 

Benvingut a la web del Grup de Recerca en Turisme Cultura i Territori

El Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori (TCT), del centre internacional de formació i transferència de coneixement en hoteleria i turisme (CETT), desenvolupa projectes de recerca turística amb la finalitat d'aportar coneixement expert i innovacions en turisme, que permetin al sector mantenir i millorar la seva competitivitat, mitjançant la recerca aplicada i la transferència de coneixement. També, impulsa la col•laboració en recerca del sector privat i de les administracions turístiques, així com l’establiment d’acords d’investigació conjunta amb altres universitats d’abast internacional.

Les seves principals línies de treball son les descrites a continuació:


  Turisme i Territori     Turisme Cultural Turisme Cinematogràfic Turisme Enogastronòmic

La web del Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori (TCT) ofereix una visualització de les principals línies de treball del grup, així com material relacionat amb els   estudis i projectes formatius. Dites actuacions es troben recullides en les següents memòries dels darrers cursos:

 

Memòria 2015-2016
Memòria 2014-2015
Memòria 2013-2014
Memòria 2012-2013
Memòria 2011-2012
Memòria 2010-2011
Memòria 2009-2010
Memòria 2008-2009