El equipo

Anna Torres Delgado 

Doctora en Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

L’Anna Torres Delgado és docent i investigadora del CETT-UB, on imparteix matèries relacionades amb el desenvolupament del turisme sostenible i les tècniques i processos d'investigació. Així mateix és professora associada del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica  Regional de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB). 

La seva activitat investigadora se centra en el turisme i la sostenibilitat en sentit ampli, tant a nivell de planificació i gestió territorial com d’elaboració d’indicadors i índex específics. Realitza la seva investigació en el marc del grup de recerca incipient Turisme, Cultura i Territori del CETT-UB, així com en el grup de recerca consolidat ANTERRIT (Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional) de la UB.

És Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental per la UB i Doctora en Georgrafia per la UB.