El equipo

Daniel Imbert - Bouchard i Ribera

Màster en Producció Cartogràfica i SIG

En Daniel Imbert-Bouchard Ribera està vinculat a l’EUHT CETT-UB des de l’any 2009 exercint com a docent en diferents assignatures de Grau en Turisme. Molt especialment en aquelles que versen sobre el component més territorial de l’activitat turística i en la utilitat de les noves tecnologies en el moment del viatge. A més, és co-coordinador del Màster d’Innovació Turística en l’especialitat de la Gestió de les Destinacions Urbanes.

La seva vessant investigadora en l’Àmbit de Coneixement Expert rau en l’estudi de temes relacionats en la gestió de les destinacions turístiques, centrant l’atenció en aquelles eines i instruments que permeten una millor interacció entre la destinació i el turista. S’ha especialitzat en temes relacionats en cartografia turística, senyalització turística i ús de les noves tecnologies per al turisme.

Graduat en Turisme per l’EUHT CETT-UB, ha realitzat un màster en Sistemes d’Informació Geogràfica i Producció Cartogràfica per la UB i s’està doctorant pel Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental per la mateixa universitat.